วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

การเริ่มเล่นกลองชุด

คลิป การสอนจังหวะกลองตัวอย่าง

ตอนที่2การตีเเบบไม่มีกลองการเหยียบกระเดื้องวิธีการใส่อารมณ์ Hi -hat


ตอนที่2
1 ความคิดเห็น: